Nhiệm vụ của tôi - Sức khỏe của bạn

STADA đang hợp tác chặt chẽ với công ty đối tác là Pymepharco, một công ty đã có mặt trên thị trường dược phẩm Việt Nam hơn 30 năm. STADA Việt Nam hoạt động phù hợp với các giá trị cốt lõi của STADA về sự linh động, liêm chính, tinh thần làm chủ và Một STADA, qua đó góp phần mang đến các sản phẩm bao gồm dược phẩm đặc trị và và các sản phẩm không kê đơn chăm sóc sức khỏe ban đầu


125 năm trước, STADA được thành lập bởi các dược sĩ người Đức, và việc hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia y tế vẫn là chủ trọng tâm trong mục đích chăm sóc sức khỏe của mọi người, với tư cách là một đối tác đáng tin cậy.

Mục đích của chúng tôi: Chăm sóc sức khỏe của mọi người như một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

 

Giá trị của chúng tôi


Tập hợp những giá trị chung đã cho phép chúng tôi đạt được những mục tiêu đầy tham vọng và mở rộng thành công của STADA trong trong tương lai.

Tính liêm chính

Mỗi người trong chúng tôi đều hành động có đạo đức phù hợp với các tiêu chuẩn bên trong và bên ngoài của công ty. Hành động của chúng tôi được dẫn dắt bằng cách chia sẻ và tôn trọng.

Tinh thần kinh doanh

Mỗi người trong chúng tôi đều cố gắng đem lại những ý tưởng và hành động mới, tạo ra giá trị và sự tăng trưởng trong tương lai.

Linh động

Mỗi người trong chúng tôi đều dẫn đầu sự thay đổi với sự linh hoạt và quyết đoán như một phần của hành trình phát triển cá nhân.

Vì một STADA

Mỗi người trong chúng tôi làm việc vì lợi ích chung của cả công ty vì sự thành công chung của STADA, chứ không chỉ một bộ phận hay lĩnh vực công việc của mình.